Grono pedagogiczne gimnazjum

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie

w roku szk. 2016 / 2017

 na dzień 01.04.2017r.

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczyciel przedmiotu

1

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Sieczka Wiesława

język niemiecki

2

mgr Bablak Anna

biologia, geografia

3

mgr Baniowski Cezary

wychowanie fizyczne, EDB

4

mgr Baniowski Dariusz

wychowanie fizyczne,

świetlica szkolna

5

mgr Golińska Marcelina

język angielski

6

mgr Bekker Jerzy

historia, WOS,

świetlica szkolna

7

mgr Chruścicki Mirosław

 

matematyka,

n-l wspomagający

8

mgr Dobrzeniecka - Mika Dorota

 

język niemiecki,

wychowanie fizyczne

9

Goleniowska Katarzyna

religia

10

Bernadeta Drab

chemia

11

mgr Kucapska Katarzyna

plastyka, muzyka,

zajęcia artystyczne,

biblioteka szkolna

12

 

mgr Majda Małgorzata

 

świetlica szkolna,

n-l wspomagający

13

mgr Michalska Aneta

 

matematyka,

n-l wspomagający

14

mgr Molińska Agnieszka

pedagog szkolny,

WDŻ

15

mgr inż. Moliński Arkadiusz

informatyka,

zajęcia techniczne,

WOS

16

mgr Waśkiewicz - Chruścicka Anna

język polski

17

mgr Witulska  Anna

język polski,

18

mgr Zarębska Anita

fizyka