Informacje dla rodziców

Uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum otrzymają na początku roku szkolnego 2016/2017 darmowe podręczniki i ćwiczenia dotacyjne za pośrednictwem biblioteki szkolnej. Uczniowie klas trzecich muszą zakupić podręczniki we własnym zakresie.

1.  Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016-2017

2.  Kalendarz roku szkolnego 2016-2017

3.  Ramowy plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016-2017

4.  Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016-2017