Samorząd Uczniowski - plan pracy

 

PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

 

Plan opracował:   Jerzy Bekker– opiekun RSU Publicznego Gimnazjum

               im. Jana Pawła II w Człopie.

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek za terenie szkoły.
 3. Dbanie o dobre imię szkoły.
 4. Informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 5. Współpraca ze wszystkimi nauczycielami oraz organizacjami pozaszkolnymi.
 6. Zbieranie funduszy na potrzeby RSU organizując dyskoteki szkolne, festyny sprzedając frytki, napoje itp.
 7. Przedstawianie dyrektorowi szkoły opinii i potrzeb uczniów.

 

Termin realizacji

Planowane  zadania

Odpowiedzialni

wrzesień

 

 1. Wybór kandydatów do RSU:
  - Przygotowanie kampanii wyborczej.
  - Przygotowanie charakterystyk, plakatów i programów   wyborczych przez kandydatów.
  - Prezentacja plakatów na gazetce RSU.
  - Wybory nowej Rady SU.
   2. Ustalenie planu pracy na cały rok szkolny.

 

Uczniowie

Opiekun SU

 

 

 Opiekun SU

październik

 1. Zebranie Samorządu Uczniowskiego:
- Przydział funkcji w RSU.
- Organizacja DEN: życzenia, organizacja plebiscytu, upominki.

  2. Otrzęsiny klas pierwszych. Przygotowanie ślubowania
 

Opiekun SU

 
RSU


Opiekun SU

listopad

 1. Wykonanie gazetki z okazji Święta Niepodległości.
 2. Organizacja dyskoteki andrzejkowej.

RSU
Opiekun, RSU

grudzień

 1. Zorganizowanie przez samorządy klasowe Mikołajek w swoich klasach. Gazetka.
 2. Ogłoszenie konkursu na stroik bożonarodzeniowy. Wystawa na II piętrze.
 3. Mały kiermasz świąteczny.
 4. Rozstrzygnięcie w/w konkursu. Przekazanie stroików wraz z życzeniami do instytucji współpracujących ze szkołą.
 5. Przygotowanie wigilii klasowych.

Samorządy klas RSU


Opiekun SU

RSU
Opiekun SU
RSU

Samorządy klas

styczeń

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 2. Podsumowanie pracy za I semestr. Gazetka prezentująca osiągnięcia klas i najlepszych uczniów.
 3. Sprawozdanie z pracy SU.

RSU, nauczyciele

Opiekun SU, uczennice

Opiekun SU

luty

 1. Poczta Walentynowa.
 1. Walentynkowa gazetka ścienna.

Opiekun SU

RSU

marzec

 1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej
  z okazji Dnia Kobiet w swoich klasach oraz na II piętrze.

Chłopcy
RSU

kwiecień

 1. Konkurs stroików wielkanocnych.  

      Przekazanie stroików wraz z życzeniami do  

      zaprzyjaźnionych instytucji.

 1. Wykonanie gazetki z okazji Świąt   

Wielkanocnych (II piętro).

Opiekun SU

 

 

RSU

maj

 1. Wykonanie gazetki z okazji Święta

Konstytucji 3 Maja (II piętro).

Dni otwarte szkoły. Spotkanie dyrektora
i RSU z uczniami klas szóstych (zaproszenie, prezentacja szkoły).

RSU

 

Dyrektor
Opiekun SU
RSU

czerwiec

 1. Udział w przygotowaniach Dnia Sportu.
 2. Podsumowanie pracy samorządu.
      Przygotowanie pisemnego sprawozdania.
 3. Prezentacja wyników nauczania na tablicy.
 4. Pożegnanie klas trzecich. Zakończenia roku.

Uczniowie
Opiekun SU
RSU

Opiekun SU
Klasy III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy został przyjęty przez Radę Samorządu Uczniowskiego i opiekuna dnia 20.10.2015 roku

 

 1. Góraj Magda                        ..........................................
 2. Adamcewicz Małgorzata       ..........................................
 3. Besztak Weronika                ..........................................
 4. Janik Karolina                       ..........................................
 5. Miedzianko Michał                ..........................................

 

                                                                                                     Opiekun RSU: Jerzy Bekker