Wydarzenia

Góra Grosza!

     Po raz kolejny Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza". Organizacją i zbieraniem pieniędzy zajęły się dziewczęta ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Promyk z serca” pod czujnym okiem p. A. Michalskiej. Cel, na który zbierane są te drobne monety, to pomoc dzieciom, wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale równie ważnym celem  jest działanie edukacyjne – pokazanie młodzieży, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie, jak zawsze,  nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł– w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”. W sumie udało się  zebrać 162,50 zł. w nominałach od 1 grosza do 5 złotych. Waga zebranych pieniędzy wyniosła 9, 93 kg. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy!